Restaureringar av gamla blyinfattade fönster

gammalt blygönster Den vänstra bilden visar ,av väder och vind ,under många årtionden, illa åtgångna blyprofiler och stagjärn (vindjärn). Underbara och oumbärliga kittlampan Solaris Pro.

stagjärnstagjärn

Utför lagningar av gamla blyfönster där bitar har spruckit, eller där blyprofilerna under årtiondenas lopp helt enkelt har gett vika och fönstrets stabilitet har försvunnit. Ibland är det helt nödvändigt att bygga om det gamla blyfönstret med nya starka profiler för att få tillbaks den ursprungliga stadgan och bevara den in i framtiden. I vissa fall är metallprofilerna fortfarande starka och endast de spruckna glasbitarna behöver ersättas med nya och hela bitar.

Gör man en helrenovering ,så lossar man först försiktigt glasbitarna från de gamla blyprofilerna. Bitarna ,om de är hela, tar man omhand, rengör dom och numrerar ,för att underlätta det kommande monteringsarbetet.

Finns det spruckna målade glasbitar med i det blyinfattade fönstret, så gör man en ny exakt kopia av originalbiten med glasmåleri. Man använder äkta metalloxid glasfärger som man målar och bränner in på glasskivan ,ofta i flera omgångar, allt med yttersta precision och noggrannhet.

Sedan börjar själva uppbyggandet av det "nya" blyinfattade fönstret. Är det stora fönster, så fäster man s.k. vindjärn/stagjärn i dom, som i sin tur skruvas fast i själva fönsterbågen. Ett nytt blyinfattat fönster tätkittas runt varje liten glasbit, in i själva blyprofilen. På så sätt får man även blyglasfönster helt vind-och fukttäta.

 

Renoveringsarbete till Östermalm, Stockholm:

Ett stort antal spruckna glasbitar från sekelskifte 1800-1900, med glasmåleri, ska bytas ut. Här gäller det att med stor precision måla och bränna de nya bitarna , så att de blir så lika origalet som möjligt.

Nu har jag precis målat in konturlinjerna med metalloxidfärg. Detta bränns i ca. 650 grader för att bli permanent.. Sedan målas nästa omgång glasfärg, dvs bladens färg, och bränns i ca. 560 grader. Ytterligare målning och bränning tillkommer.

Högra bilden visar ett sprucket Musselinglas, en glassort som var mycket populär kring förra sekelskiftet, men som nu, i den postromantiska lilla vurmperioden ,börjar bli mer populär igen. Ett etsat glas som tyvärr inte tillhör den billigaste sorten.

 

Webbansvarig : Kaisa Tukonen           Sidan uppdaterad aug t 2021


2021: Pågående renoveringsarbete: Skokloster Slott

Ett omfattande renoveringsarbete pågår på Skokloster Slott. Fönsterkarmar och fönsterbågar tas omhand. Jag har fått privilegiet och nöjet att se över de urgamla blyinfattade fönstren. Spruckna bitar byts till hela, i munblåst glas som liknar det ,i många fall flera hundra år gamla handgjorda glaset, och de gamla blyprofilerna som mist sin stadga, byts till nya. Givetvis är det högprioriterat att ta till vara det gamla lövtunna glaset ,i de fall det går.

 

Renoveringsprojekt till Styrmansgatan, Stockholm.

26 st fönster skulle ses över. Glasbitar bytas, stagjärn/vindjärn och stagjärnsfästen bytas, blyprofiler bytas ,o.dyl.

renoveringsobjekt Östermalm

Lagning på 4.5 meters höjd.